MIMO

MIMO是一家亚洲融合风味的轻餐饮品牌。我们的设计以原始精致美学为特色,将粗旷,丰富的自然纹理融入空间,为餐厅注入了独特的优雅。

no more

地点: 厦门

类型: 餐厅

面积: 240㎡

年份: 2018

备注:此项目为本人职业生涯主持设计的作品,版权归ID.CO所有,仅供个人鉴赏。欢迎移步至"www.idco.ink"关注他们的最新作品。

teawell-logo
19_©MIST
19_©MIST
19_©MIST
19_©MIST
19_©MIST
19_©MIST
19_©MIST
19_©MIST
19_©MIST
19_©MIST
19_©MIST
19_©MIST
19_©MIST
19_©MIST
19_©MIST
19_©MIST
13_©MIST
6_©MIST
13_©MIST
6_©MIST